Vasa svenska lärarförening

Vasa svenska lärarförening r.f. (VSL) är en förening inom Finlands svenska lärarförbund (FSL). Föreningen har ca 370 medlemmar. Medlemmarna är huvudsakligen verksamma inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet vid Vasa stad. Till medlemskåren hör också undervisningspersonal vid Vasa Arbis, Evangeliska folkhögskolan och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, samt ett fåtal övriga medlemmar.

Jobbar du som lärare, lektor eller rektor? I så fall är FSL ditt fackförbund.

Senaste nytt

VÅRMÖTE tisdag 25.4, kl. 17.00

Plats: Scandic Vaasa (Rostensgatan 6) i konferensutrymmet Taitto 1-2Efter mötet håller Anna Nordmyr en inspirerande föreläsning om välmåendeoch hållbarhet i arbetsgemenskapen. Därefter avnjuter vi tvårättersmiddag.Meny:

Läs mer »