Sök

Jobbar du som lärare, lektor eller rektor?
I så fall är FSL ditt fackförbund

Du kan lättast bli medlem genom att anmäla dig elektronisk på FSL:s webbsida. Om du har frågor om detta, vänd dig till ett skolombud eller till föreningens medlemssekreterare. 

Skolombud VSL

I alla skolor finns ett så kallat skolombud, deras främsta uppgift är att vara fackets förlängda arm till arbetsplatserna. Skolombuden är de personer som VSL:s styrelse i första hand tar kontakt med för att nå alla sina medlemmar. Skolombuden kan t.ex. svara på frågor angående vilka förtroendemän som finns i föreningen eller var du kan hitta facklig information. 

Skolombudet kan du vända dig till i alla fackliga frågor, hen kan sedan hänvisa dig vidare till förtroendemannen, huvudförtroendemannen eller kanslipersonalen på FSL, beroende på ärendets karaktär. Skolombudet kan också hjälpa dig med medlemsärenden, som att anmäla dig som ny medlem eller att ändra uppgifter i medlemsregistret. Du hittar ditt personliga skolombud i listan här nedan: