Styrelsen samt suppleanter

Ordförande
Jenny Teir

Vice ordförande
Johanna Räihä-Jungar

Sekreterare

Helene Westman

Medlemssekreterare
Malin Lytts
Kassör
Pia Kilkanen

Informationsansvarig
Jenny Haagensen

Aktivitetsansvarig

Frida Crotts
Minna Enroth
Sakkunnig
Inger Nabb
Suppleanter 

Anna Wulff
Jan Alin
Annika Lindgrén
Jeanette Kecklund
Pia Skog

Emma Lindberg
Magnus Erikson

Camilla Forsberg

 

Skolombud

Gerby skola:
Katarina Koivisto

Haga skola:
Helene Westman

Sundom skola:
Margareta Asplund

Vikinga skola:
Emma Lindberg

Borgaregatans skola:
Mats Nyblom 

Vasa gymnasium:
Yvonne Grönlund

Vasa svenska aftonläroverk:
Yvonne Grönlund

Vasa övningsskola f-9:
Johanna Räihä-Jungar

Vasa övningsskolas gymnasium:
Frida Crotts  

Åbo Akademi i Vasa:
Jenny Haagensen

Vasa medborgarinstitut Alma:
Marika Boström

Evangeliska folkhögskolan:
Ann-Katrin Kvist

Skolombud för övriga medlemmar:
NN

Förtroendemän

Kommunala skolorna: Mikaela Hansen (ordinarie) och Oskar Ros (suppleant)

Vasa övningsskola: Jan Alin (ordinarie) och Frida Crotts (suppleant)

Kontakta styrelsen

Jenny Teir, ordförande
e-post: jenny.teir@abo.fi
telefonnummer +358503269862