Styrelsen samt suppleanter

Ordförande
Jenny Teir

Vice ordförande
Johanna Räihä-Jungar

Sekreterare och medlemssekreterare
Camilla Forsberg
Kassör
Annika Lindgrén

Informationsansvarig
Hasse Eriksson

Aktivitetsansvarig

Helene Westman
Malin Lytts
Minna Enroth
Sakkunnig
Inger Nabb
Suppleanter 
Anna Wulff
Jan Alin
Johanna Nygård-Sandelin
Tommy Nordman
Jeanette Kecklund
Hanna Backman
Emma Lindberg
Maria Finell

Skolombud

Gerby skola:
Katarina Koivisto

Haga skola:
Helene Westman

Sundom skola:
Margareta Asplund

Vikinga skola:
Emma Lindberg

Borgaregatans skola:
Mats Nyblom 

Vasa gymnasium:
Yvonne Grönlund

Vasa svenska aftonläroverk:
Yvonne Grönlund

Vasa övningsskola f-9:
Johanna Räihä-Jungar

Vasa övningsskolas gymnasium:
Caroline Ingo   

Åbo Akademi i Vasa:
Jenny Haagensen

Vasa arbetarinstitut:
Marika Boström

Evangeliska folkhögskolan:
Ann-Katrin Mannfolk

Skolombud för övriga medlemmar:
NN

Förtroendemän

Kommunala skolorna: Mikaela Hansen (ordinarie) och Oskar Ros (suppleant)

Vasa övningsskola: Hillevi Honga-Oksanen (ordinarie) och Frida Crotts (suppleant)

Kontakta styrelsen

Jenny Teir, ordförande
e-post: jenny.teir@abo.fi
telefonnummer +358503269862