Sök

Styrelse för 2023 vald

Styrelsen 2023, som leds av ordförande Jenny Teir hade sitt konstituerande möte torsdagen den 18.1 och posterna fördelades på följande sätt:

Ordinarie medlem och personlig suppleant

Johanna Räihä-Jungar, viceordförande                         Anna Wulff

Helene Westman, sekreterare                                      Magnus Erikson

Amanda Audas-Kass, kassör                                          Annika Lindgrén

Malin Lytts, medlemssekreterare                                  Pia Skog

Jenny Haagensen, info-och webansvarig                       Kenneth Åberg

Minna Enroth, aktivitetsansvarig                                   Jeanette Kecklund

Inger Nabb, sakkunnig                                                    Emma Lindberg

 

Sofia Mickelsson, aktivitetsansvarig                              Jan Alin

Lämna en kommentar