Sök

VSL nya ordförande och styrelse 2024

VSL:s nya styrelse på sitt konsituerande möte 15.1.2024 på Pharmacy house café i Vasa.

I samband med höstmötet avgick Jenny Teir som VSL:s mångåriga ordförande. Vi framför ett varmt tack till Jenny för denna tid!

Till ny ordförande valdes Johanna Räihä-Jungar, lektor vid Vasa övningsskolas grundutbildning.

2024 års styrelsemedlemmar är följande:

Vice ordförande
Anna Wulff, Vasa övningsskola

Sekreterare
Helene Westman, Haga skola

Kassör
Amanda Audas-Kass, Vasa gymnasium

Informationsansvarig
Sofia Mickelsson, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Medlemssekreterare
Jenny Haagensen, Åbo Akademi

Aktivitetsansvarig
Jan Nyqvist, Gerby skola

Aktivitetsansvarig
Hanna Joffs, Borgaregatans skola

Sakkunnig
Inger Nabb, Vikinga skola

Suppleanter
Margareta Asplund
Magnus Erikson
Annika Lindgrén
Belinda Lönnvik
Kenneth Åberg
Pia Skog
Alexandra Knuts
Emma Lindberg

Lämna en kommentar