Styrelse för 2023 vald

Styrelsen 2023, som leds av ordförande Jenny Teir hade sitt konstituerande möte torsdagen den 18.1 och posterna fördelades på följande sätt: Ordinarie medlem och personlig suppleant Johanna Räihä-Jungar, viceordförande                         Anna Wulff Helene Westman, sekreterare                                      Magnus Erikson Amanda Audas-Kass, kassör                                          Annika Lindgrén Malin Lytts, medlemssekreterare                                  Pia Skog Jenny Haagensen, info-och webansvarig                       […]

Styrelse för 2023 vald Läs mer »